معرفی کتاب زندگی برازنده من
معرفی کتاب زندگی برازنده من :
یک احساس تلخ و منفی که رهایتان نمی  کند و حتی خواب را از چشم های  تان می  رباید.
رویا ها ، آدم  ها و رویدادهای  تکراری که شما را مستاصل کرده  اند این پرسش را در ذهن  تان می  آورد: "چرا مدام این رویا را می  بینم؟"، "چرا این اتفاق خاص (یا آدم هایی با ویژگی هایی یکسان) در زندگی ام ظاهر می شوند؟"
بیماری های مختلف و مزمن جسمی که کیفیت زندگی شما را به شدت تحت تاثیر قرار داده و شاید دارو و درمان  های متعدد هم کمکی به بهبود آن ها نکرده اند
احساس تنهایی و غمی که ناشی از بی  توجهی دیگران به شماست.
درگیری  های زناشویی که زندگی را به کام شما تلخ کرده و احساس می  کنید در رفع آن  ها ناتوان هستید.
مشکلات متنوعی که با فرزند خود دارید و نمی  دانید چگونه آن  ها را برطرف کرده و رابطه  تان را بهبود دهید.


و پرسشی واحد که در تمام این موقعیت  ها و شرایط  مقابل چشمان  تان ظاهر میشود این است: "چرا؟"
دلیل این حس  ها، رویدادها، مشکلات جسمی، تنهایی، مشکلات زناشویی و فرزندپروری، و علت درماندگی من در برطرف کردن این ضعف ها چیست؟

بر اساس نظریه پروفسور کارل گوستاو یونگ یکی از دلایل این درماندگی ها عدم آشنایی ما با انرژی  هایی است که در ناخودآگاه ما وجود دارند. رابطه ای که در کودکی با والدین  مان داشته ایم، نظام ارزشی خانواده و جامعه ای که در آن رشد کرده  ایم، تیپ شخصیتی ما عواملی هستند که در بکارگیری یا عدم بکارگیری این انرژی  ها تاثیرگذارند به گونه ای که باعث می شوند به این جمع بندی برسیم که برخی از این انرژی  ها برای زندگی بیهوده  اند و باید آن  ها را به کلی کنار گذاشت و برخی دیگر به شدت حیاتی هستند.

خانم دکتر کارول اس پیرسون یکی از محققان برجسته پیرو مکتب یونگ پس از تحقیقات گسترده به این نکته دست یافت که 12 انرژی در همه انسان ها وجود دارد که آشنایی و بکارگیری به جا و به فراخور موقعیت از هر کدام از آن  ها اصلی ترین و پایه  ای ترین گام جهت شناخت نقاط قوت وضعف در زندگی درونی و تاثیر آن در ایجاد فرصتها وآسیبهای بیرونی میباشد. وی بر همین اساس آزمون PMAI را طراحی و ارائه نمود که به فرد نشان می دهد میزان حضور هر کدام از این 12 انرژی در او چقدر است و بنابراین در کجاها باید تعدیلی ایجاد نماید و کجاها ضعفی وجود دارد که باید تقویت شود. کتاب زندگی برازنده من که توسط انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی منتشر و در مدتی کوتاه به یازدهمین نوبت چاپ خود رسیده در کنار آزمون، شما را کاملا با این 12 انرژی و جایگاه آن  ها در زندگی آشنا می  کند و شما را در یافتن مسیر حل مسائل  تان یاری می  دهد.
                                                                                                
                     
        دانلود محتوای بخشی از کتاب زندگی برازنده منموارد مرتبط : 
- کتاب بیداری قهرمانان درون
- کتاب جوجه اردک زشت درون
- کتاب شجاعت
- سمینار نقشه راه 
- بسته آموزشی اعتماد به نفس
- بسته آموزشی ازدواج رنج مقدس
- بسته آموزشی تقدیر مردان
-  بسته آموزشی تقدیر زنان