دوستان گرامی سلام
با تشکراز استقبال بی نظیر شما همراهان گرامی ، ظرفیت رزرو دوره اول به اتمام رسید.شما اکنون می توانید با رزرو در دور دوم در لیست انتظار ما مشخصات خود را درج نمایید تا در صورت انصراف  و یا افزایش ظرفیت ثبت شما را قطعی کنیم.
تاریخ برگزاری کارگاه در روز های 5شنبه و جمعه مورخ 95/05/14 و 95/05/15 می باشد.