موسسه غیرتجارتی بنیاد فرهنگ زندگی بالنده به شماره ثبت 11383از سال1378با موضوع ارائه سمینارهای تغییرات فردی اقدام به فعالیت نموده است. همچنین این موسسه ، انتشارات فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده ) را در سال 1388 با شماره مجوز 8930 تحت مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعال نموده است .
سید سهیل رضایی و سید محمد یاسر رضایی ، اعضاء هیات مدیره موسسات مذکور در سال 1389 موفق به اخذ مجوز از مرکز رسانه­ های دیجیتال در خصوص انتشار آثار صوتی و تصویری شده ­اند که تحت شماره 31629در موسسه ثبت شرکت­ها و موسسات غیرتجارتی ثبت گردیده است.
کنترل طبقه بندی محصولات