دوره های حضوری

ردیف عنوان دوره مدت دوره مدرس محل برگزاری مبلغ سرمایه گذاری  مبلغ ثبت نام امروز با احتساب تحفیف ثبت نام رزرو
1 نقشه راه تغییر و پیشرفت در زندگی یک روزه/پنجشنبه 22تیرماه سید سهیل رضایی متعاقبا اعلام میشود 290000 تومان 190000تومان  لینک ثبت نام و جزییات رزرو ندارد
2 یافتن معنا در نیمه دوم عمر 2 ساعت /5شنبه / 29 مهر سید سهیل رضایی متعاقبا اعلام میشود 50000 تومان تخفیف ندارد  برگزار شد  رزرو ندارد
3 سایه ها 2 روزه / 5شنبه و جمعه / 20و 21 آبان 95 سید سهیل رضایی متعاقبا اعلام میشود 700000 تومان 570000 تومان برگزار شد 
برای تهیه کلاس صوتی می توانید اینجا کلیک نمایید
رزرو ندارد
4 عاشقی یعنی جدایی 2 ساعت / 5شنبه / 18 آذر 95 سید سهیل رضایی متعاقبا اعلام میشود 50000 تومان  تخفیف ندارد برگزار شد  رزرو ندارد
5 رابطه زن و مرد 2 روزه/ 5شنبه و جمعه / 2و3 دی 95 سید سهیل رضایی متعاقبا اعلام میشود 700000 تومان  550000 تومان برگزار شد  رزرو ندارد
6 خواسته های اشتباه زنان از مردان و زندگی(چگونه این خواسته های اشتباه می تواند زندگی زنان و رابطه آنان با مردان را آسیب زده و نابود کند) 2 ساعت/ 5شنبه / 30 دی 95 سید سهیل رضایی متعاقبا اعلام میشود 50000 تومان تخفیف ندارد لینک ثبت نام و جزییات رزرو ندارد
7 زنان و مردان 2روزه / 5شنبه و جمعه / 14 و 15 بهمن 95 سید سهیل رضایی متعاقبا اعلام میشود 700000 تومان 530000 تومان  لینک ثبت نام و جزییات  رزرو ندارد
8  نوشدن 2 ساعت /5شنبه / 19 اسفند سید سهیل رضایی متعاقبا اعلام میشود 80000 تومان  80000تومان  لینک ثبت نام و جزییات  رزرو ندارد